دستگیری باند بین‌ المللی موادمخدر در هرمزگان

دستگیری باند بین‌ المللی موادمخدر در هرمزگان
سربازان گمنام امام زمان(عج) یک باند بین‌ المللی قاچاق موادمخدر را در استان هرمزگان شناسایی کردند.
۱۶:۴۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


دستگیری باند بین‌ المللی موادمخدر در هرمزگان

سربازان گمنام امام زمان(عج) یک باند بین‌ المللی قاچاق موادمخدر را در استان هرمزگان شناسایی کردند.
۱۶:۴۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


دستگیری باند بین‌ المللی موادمخدر در هرمزگان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author