دستور ویژه رهبر معظم انقلاب برای توسعه روستاها

دستور ویژه رهبر معظم انقلاب برای توسعه روستاها
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌ جمهور از اختصاص ۵ هزارمیلیارد تومان برای توسعه روستاها با دستور رهبرمعظم انقلاب خبر داد.
۱۱:۳۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


دستور ویژه رهبر معظم انقلاب برای توسعه روستاها

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌ جمهور از اختصاص ۵ هزارمیلیارد تومان برای توسعه روستاها با دستور رهبرمعظم انقلاب خبر داد.
۱۱:۳۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


دستور ویژه رهبر معظم انقلاب برای توسعه روستاها

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author