در کارگاه آموزشی TMS چه گذشت؟ (عکس)

در کارگاه آموزشی TMS چه گذشت؟ (عکس)
کارگاه آموزشی سیستم یکپارچه نقل و انتقالات با استقبال باشگاه های لیگ برتری با چاشنی اتفاقات روزهای گذشته برگزار شد.

در کارگاه آموزشی TMS چه گذشت؟ (عکس)

کارگاه آموزشی سیستم یکپارچه نقل و انتقالات با استقبال باشگاه های لیگ برتری با چاشنی اتفاقات روزهای گذشته برگزار شد.
در کارگاه آموزشی TMS چه گذشت؟ (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author