در پیغام ویدئویی به هواداران ناپولی/ مارادونا: ناپولی من، 4 گل به این یوونتوس می زد

در پیغام ویدئویی به هواداران ناپولی/ مارادونا: ناپولی من، 4 گل به این یوونتوس می زد
دیگو آرماندو مارادونا، در روز تولد 56 سالگی خود، برای هواداران ناپولی پیغام ویدئویی فرستاد و از پیام های تبریکشان قدردانی کرد.

در پیغام ویدئویی به هواداران ناپولی/ مارادونا: ناپولی من، 4 گل به این یوونتوس می زد

دیگو آرماندو مارادونا، در روز تولد 56 سالگی خود، برای هواداران ناپولی پیغام ویدئویی فرستاد و از پیام های تبریکشان قدردانی کرد.
در پیغام ویدئویی به هواداران ناپولی/ مارادونا: ناپولی من، 4 گل به این یوونتوس می زد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author