در ومبلی اتفاق می افتد:/ دیدار دوستانه لیورپول و بارسلونا در لندن

در ومبلی اتفاق می افتد:/ دیدار دوستانه لیورپول و بارسلونا در لندن
دو تیم بارسلونا و لیورپول در دیداری دوستانه پیش از آغاز فصل آینده به مصاف هم خواهند رفت.

در ومبلی اتفاق می افتد:/ دیدار دوستانه لیورپول و بارسلونا در لندن

دو تیم بارسلونا و لیورپول در دیداری دوستانه پیش از آغاز فصل آینده به مصاف هم خواهند رفت.
در ومبلی اتفاق می افتد:/ دیدار دوستانه لیورپول و بارسلونا در لندن

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author