در واکنش به جذب دروازه بان کروات توسط مربى دروازه بانان پرسپولیس؛/ پانادیچ: نیازى به این پول کثیف ندارم

در واکنش به جذب دروازه بان کروات توسط مربى دروازه بانان پرسپولیس؛/ پانادیچ: نیازى به این پول کثیف ندارم
مربى دروازه بانان پرسپولیس نسبت به شایعاتى مبنى بر دخالتش در جذب بوژیدار رادوشوویچ واکنش نشان داد.

در واکنش به جذب دروازه بان کروات توسط مربى دروازه بانان پرسپولیس؛/ پانادیچ: نیازى به این پول کثیف ندارم

مربى دروازه بانان پرسپولیس نسبت به شایعاتى مبنى بر دخالتش در جذب بوژیدار رادوشوویچ واکنش نشان داد.
در واکنش به جذب دروازه بان کروات توسط مربى دروازه بانان پرسپولیس؛/ پانادیچ: نیازى به این پول کثیف ندارم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author