در مورد حضور حیدری امشب به نتیجه می رسیم/ منصوریان: برخورد با بختیار چکشی نیست

در مورد حضور حیدری امشب به نتیجه می رسیم/ منصوریان: برخورد با بختیار چکشی نیست
سرمربی تیم فوتبال استقلال می گوید درباره رحمانی تصمیمی خواهد گرفت که به نفع استقلال و هواداران آن باشد.

در مورد حضور حیدری امشب به نتیجه می رسیم/ منصوریان: برخورد با بختیار چکشی نیست

سرمربی تیم فوتبال استقلال می گوید درباره رحمانی تصمیمی خواهد گرفت که به نفع استقلال و هواداران آن باشد.
در مورد حضور حیدری امشب به نتیجه می رسیم/ منصوریان: برخورد با بختیار چکشی نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author