در مصاحبه با رادیو LA RED/ مارادونا: اصرار به بازگشت مسی بی فایده است

در مصاحبه با رادیو LA RED/ مارادونا: اصرار به بازگشت مسی بی فایده است
دیگو آرماندو مارادونا از آرژانتینی ها خواست که دست از اصرار به مسی برای بازگشت این بازیکن به تیم ملی بردارند.

در مصاحبه با رادیو LA RED/ مارادونا: اصرار به بازگشت مسی بی فایده است

دیگو آرماندو مارادونا از آرژانتینی ها خواست که دست از اصرار به مسی برای بازگشت این بازیکن به تیم ملی بردارند.
در مصاحبه با رادیو LA RED/ مارادونا: اصرار به بازگشت مسی بی فایده است

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author