در مصاحبه با خبرنگاران/ گابی: قهرمانی با شکست رئال طعم دیگری دارد

در مصاحبه با خبرنگاران/ گابی: قهرمانی با شکست رئال طعم دیگری دارد
گابی، به عنوان کاپیتان اتلتیکو فردا در میلان مهمترین بازی زندگی خود را پیش رو دارد و اگر بخت با او و هم تیمی هایش در بازی فینال یار باشد، می تواند جام قهرمانی را بالای سر ببرد.

در مصاحبه با خبرنگاران/ گابی: قهرمانی با شکست رئال طعم دیگری دارد

گابی، به عنوان کاپیتان اتلتیکو فردا در میلان مهمترین بازی زندگی خود را پیش رو دارد و اگر بخت با او و هم تیمی هایش در بازی فینال یار باشد، می تواند جام قهرمانی را بالای سر ببرد.
در مصاحبه با خبرنگاران/ گابی: قهرمانی با شکست رئال طعم دیگری دارد

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author