در مصاحبه با خبرنگاران/ کاستا: دوست داشتم به اتلتیکو برگردم

در مصاحبه با خبرنگاران/ کاستا: دوست داشتم به اتلتیکو برگردم
دیگو کاستا، مهاجم جنجالی باشگاه چلسی در کمپ تیم های ملی اسپانیا و در مصاحبه با خبرنگاران فاش ساخت که دوست داشت به تیم سابقش اتلتیکو برگردد.

در مصاحبه با خبرنگاران/ کاستا: دوست داشتم به اتلتیکو برگردم

دیگو کاستا، مهاجم جنجالی باشگاه چلسی در کمپ تیم های ملی اسپانیا و در مصاحبه با خبرنگاران فاش ساخت که دوست داشت به تیم سابقش اتلتیکو برگردد.
در مصاحبه با خبرنگاران/ کاستا: دوست داشتم به اتلتیکو برگردم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author