در مصاحبه با خبرنگاران/ پیکه: برد پرگل رئال مرا غافلگیر کرد

در مصاحبه با خبرنگاران/ پیکه: برد پرگل رئال مرا غافلگیر کرد
جرارد پیکه، مدافع بارسلونا در حاشیه یک مراسم تبلیغاتی در مورد نیمار و نیز پیروزی پرگل رئال در زمین سوسیداد صحبت کرد.

در مصاحبه با خبرنگاران/ پیکه: برد پرگل رئال مرا غافلگیر کرد

جرارد پیکه، مدافع بارسلونا در حاشیه یک مراسم تبلیغاتی در مورد نیمار و نیز پیروزی پرگل رئال در زمین سوسیداد صحبت کرد.
در مصاحبه با خبرنگاران/ پیکه: برد پرگل رئال مرا غافلگیر کرد

خبر فرهنگیان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author