در مصاحبه با خبرنگاران/ واکنش مدیر یووه به شایعه انتقال آلوس و ماسکرانو

در مصاحبه با خبرنگاران/ واکنش مدیر یووه به شایعه انتقال آلوس و ماسکرانو
روز گذشته رسانه های اسپانیایی و ایتالیایی از انتقال قریب الوقوع آلوس و ماسکرانو به یوونتوس خبر دادند.

در مصاحبه با خبرنگاران/ واکنش مدیر یووه به شایعه انتقال آلوس و ماسکرانو

روز گذشته رسانه های اسپانیایی و ایتالیایی از انتقال قریب الوقوع آلوس و ماسکرانو به یوونتوس خبر دادند.
در مصاحبه با خبرنگاران/ واکنش مدیر یووه به شایعه انتقال آلوس و ماسکرانو

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author