در مصاحبه با خبرنگاران/ موراتا: می‌دانستم خامس توپ را کجا می‌فرستد

در مصاحبه با خبرنگاران/ موراتا: می‌دانستم خامس توپ را کجا می‌فرستد
آلوارو موراتا امشب ناجی رئال مادرید در برنابئو شد و موفق شد با گل دقیقه 94 خود باعث پیروزی 2-1 کهکشانی ها شود.

در مصاحبه با خبرنگاران/ موراتا: می‌دانستم خامس توپ را کجا می‌فرستد

آلوارو موراتا امشب ناجی رئال مادرید در برنابئو شد و موفق شد با گل دقیقه 94 خود باعث پیروزی 2-1 کهکشانی ها شود.
در مصاحبه با خبرنگاران/ موراتا: می‌دانستم خامس توپ را کجا می‌فرستد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author