در مصاحبه با خبرنگاران/ لوکاس: از 2007 رویای حضور در رئال را داشتم

در مصاحبه با خبرنگاران/ لوکاس: از 2007 رویای حضور در رئال را داشتم
لوکاس واسکز که روز گذشته قرارداد خود با رئال را تا 2021 تمدید کرده بود، امروز در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنها پاسخ گفت.

در مصاحبه با خبرنگاران/ لوکاس: از 2007 رویای حضور در رئال را داشتم

لوکاس واسکز که روز گذشته قرارداد خود با رئال را تا 2021 تمدید کرده بود، امروز در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنها پاسخ گفت.
در مصاحبه با خبرنگاران/ لوکاس: از 2007 رویای حضور در رئال را داشتم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author