در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: همه از رونالدو توقع گلزنی دارند

در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: همه از رونالدو توقع گلزنی دارند
کریستیانو رونالدو امشب برابر لژیا ورشو موفق به گلزنی نشد اما دو پاس گل داد. زیدان با وجود عدم گلزنی رونالدو، به حمایت از وی در نشست خبری پرداخت.

در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: همه از رونالدو توقع گلزنی دارند

کریستیانو رونالدو امشب برابر لژیا ورشو موفق به گلزنی نشد اما دو پاس گل داد. زیدان با وجود عدم گلزنی رونالدو، به حمایت از وی در نشست خبری پرداخت.
در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: همه از رونالدو توقع گلزنی دارند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author