در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: سوت ها علیه رونالدو را درک نمی کنم

در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: سوت ها علیه رونالدو را درک نمی کنم
کریستیانو رونالدو روزهای خوبی را سپری نمی کند. شانس اول تصاحب توپ طلای 2016، فصل را خوب شروع نکرد و این روند همچنان ادامه دارد.

در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: سوت ها علیه رونالدو را درک نمی کنم

کریستیانو رونالدو روزهای خوبی را سپری نمی کند. شانس اول تصاحب توپ طلای 2016، فصل را خوب شروع نکرد و این روند همچنان ادامه دارد.
در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: سوت ها علیه رونالدو را درک نمی کنم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author