در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: حضور رونالدو به همه انرژی مثبت می‌دهد

در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: حضور رونالدو به همه انرژی مثبت می‌دهد
زیدان پس از برتری 6-1 رئال در زمین بتیس در نشست خبری حاضر شد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: حضور رونالدو به همه انرژی مثبت می‌دهد

زیدان پس از برتری 6-1 رئال در زمین بتیس در نشست خبری حاضر شد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: حضور رونالدو به همه انرژی مثبت می‌دهد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author