در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: بازی با لژیا ورشو 50-50 است!

در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: بازی با لژیا ورشو 50-50 است!
زین الدین زیدان در نشست خبری بازی فردای رئال مادرید با لژیا ورشو، شانس پیروزی دو تیم را برابر دانست.

در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: بازی با لژیا ورشو 50-50 است!

زین الدین زیدان در نشست خبری بازی فردای رئال مادرید با لژیا ورشو، شانس پیروزی دو تیم را برابر دانست.
در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: بازی با لژیا ورشو 50-50 است!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author