در مصاحبه با خبرنگاران/ حمایت زلاتان از مربیگری مورینیو در یونایتد

در مصاحبه با خبرنگاران/ حمایت زلاتان از مربیگری مورینیو در یونایتد
زلاتان ابراهیموویچ امروز در نشست خبری خود حاضر به تایید انتقالش به یونایتد نشد ولی از پیوستن مورینیو به این باشگاه حمایت کرد.

در مصاحبه با خبرنگاران/ حمایت زلاتان از مربیگری مورینیو در یونایتد

زلاتان ابراهیموویچ امروز در نشست خبری خود حاضر به تایید انتقالش به یونایتد نشد ولی از پیوستن مورینیو به این باشگاه حمایت کرد.
در مصاحبه با خبرنگاران/ حمایت زلاتان از مربیگری مورینیو در یونایتد

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author