در مصاحبه با خبرنگاران/ انریکه: اگر می بردیم، بی عدالتی محض بود

در مصاحبه با خبرنگاران/ انریکه: اگر می بردیم، بی عدالتی محض بود
لوئیس انریکه، سرمربی بارسلونا یک امتیاز کسب شده در زمین سوسیداد را یک معجزه دانست.

در مصاحبه با خبرنگاران/ انریکه: اگر می بردیم، بی عدالتی محض بود

لوئیس انریکه، سرمربی بارسلونا یک امتیاز کسب شده در زمین سوسیداد را یک معجزه دانست.
در مصاحبه با خبرنگاران/ انریکه: اگر می بردیم، بی عدالتی محض بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author