در مصاحبه با خبرنگاران/ آنچلوتی: در انتظار انقلاب در بایرن نباشید

در مصاحبه با خبرنگاران/ آنچلوتی: در انتظار انقلاب در بایرن نباشید
بایرن مونیخ فردا شب کارش در بوندسلیگا را از آلیانس آرنا و بازی مقابل وردربرمن آغاز خواهد کرد.

در مصاحبه با خبرنگاران/ آنچلوتی: در انتظار انقلاب در بایرن نباشید

بایرن مونیخ فردا شب کارش در بوندسلیگا را از آلیانس آرنا و بازی مقابل وردربرمن آغاز خواهد کرد.
در مصاحبه با خبرنگاران/ آنچلوتی: در انتظار انقلاب در بایرن نباشید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author