در مصاحبه با خبرنگاران/ آنچلوتی: از اشتباهاتمان درس گرفته ایم

در مصاحبه با خبرنگاران/ آنچلوتی: از اشتباهاتمان درس گرفته ایم
کارلو آنچلوتی، سرمربی بایرن مونیخ در نشست خبری پیش از بازی برابر فرانکفورت شرکت کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

در مصاحبه با خبرنگاران/ آنچلوتی: از اشتباهاتمان درس گرفته ایم

کارلو آنچلوتی، سرمربی بایرن مونیخ در نشست خبری پیش از بازی برابر فرانکفورت شرکت کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.
در مصاحبه با خبرنگاران/ آنچلوتی: از اشتباهاتمان درس گرفته ایم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author