در مصاحبه با برنامه خوگونس/ رونالدو: قهرمانی CL، باارزش‌تر از دبل بارسلوناست

در مصاحبه با برنامه خوگونس/ رونالدو: قهرمانی CL، باارزش‌تر از دبل بارسلوناست
رونالدو در دومین بخش مصاحبه خود با برنامه خوگونس شبکه لاسستا در مورد مسائل جالبی صحبت کرد.

در مصاحبه با برنامه خوگونس/ رونالدو: قهرمانی CL، باارزش‌تر از دبل بارسلوناست

رونالدو در دومین بخش مصاحبه خود با برنامه خوگونس شبکه لاسستا در مورد مسائل جالبی صحبت کرد.
در مصاحبه با برنامه خوگونس/ رونالدو: قهرمانی CL، باارزش‌تر از دبل بارسلوناست

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author