در مصاحبه با بارسا تی وی/ تراشتگن: اعتماد به نفسم بیشتر خواهد شد

در مصاحبه با بارسا تی وی/ تراشتگن: اعتماد به نفسم بیشتر خواهد شد
مارک آندره تراشتگن که با جدایی براوو تبدیل به دروزاه بان شماره یک بارسلونا شده امشب به صورت ثابت برابر بیلبائو به میدان رفت.

در مصاحبه با بارسا تی وی/ تراشتگن: اعتماد به نفسم بیشتر خواهد شد

مارک آندره تراشتگن که با جدایی براوو تبدیل به دروزاه بان شماره یک بارسلونا شده امشب به صورت ثابت برابر بیلبائو به میدان رفت.
در مصاحبه با بارسا تی وی/ تراشتگن: اعتماد به نفسم بیشتر خواهد شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author