در مصاحبه با اومنی اسپورت/ کرویف: برای قضاوت درمورد مسی هنوز زود است

در مصاحبه با اومنی اسپورت/ کرویف: برای قضاوت درمورد مسی هنوز زود است
یوردی کرویف، فرزند یوهان کرویف فقید معتقد است که هنوز نمی توان مسی را بهترین بازیکن تاریخ فوتبال دانست.

در مصاحبه با اومنی اسپورت/ کرویف: برای قضاوت درمورد مسی هنوز زود است

یوردی کرویف، فرزند یوهان کرویف فقید معتقد است که هنوز نمی توان مسی را بهترین بازیکن تاریخ فوتبال دانست.
در مصاحبه با اومنی اسپورت/ کرویف: برای قضاوت درمورد مسی هنوز زود است

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author