در مصاحبه با اسکای دویچلند/ واتسکه : برای اوبامیانگ با رئال مذاکره می‌کنیم

در مصاحبه با اسکای دویچلند/ واتسکه : برای اوبامیانگ با رئال مذاکره می‌کنیم
یواخیم واتسکه، مدیر باشگاه دورتموند در مصاحبه جدید خود فاش ساخت که اگر رئال به جذب اوبامیانگ علاقمند باشد، با این باشگاه وارد مذاکره خواهند شد.

در مصاحبه با اسکای دویچلند/ واتسکه : برای اوبامیانگ با رئال مذاکره می‌کنیم

یواخیم واتسکه، مدیر باشگاه دورتموند در مصاحبه جدید خود فاش ساخت که اگر رئال به جذب اوبامیانگ علاقمند باشد، با این باشگاه وارد مذاکره خواهند شد.
در مصاحبه با اسکای دویچلند/ واتسکه : برای اوبامیانگ با رئال مذاکره می‌کنیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author