در مصاحبه با اسپورت مطرح شد/ بزرگترین تفاوت مارادونا و مسی از نگاه منوتی

در مصاحبه با اسپورت مطرح شد/ بزرگترین تفاوت مارادونا و مسی از نگاه منوتی
سزار لوئیس منوتی، سرمربی سابق تیم ملی آرژانتین و باشگاه بارسلونا در مصاحبه جدید خود به صحبت درباره مارادونا و مسی، دو اسطوره بزرگ فوتبال آرژانتین پرداخت.

در مصاحبه با اسپورت مطرح شد/ بزرگترین تفاوت مارادونا و مسی از نگاه منوتی

سزار لوئیس منوتی، سرمربی سابق تیم ملی آرژانتین و باشگاه بارسلونا در مصاحبه جدید خود به صحبت درباره مارادونا و مسی، دو اسطوره بزرگ فوتبال آرژانتین پرداخت.
در مصاحبه با اسپورت مطرح شد/ بزرگترین تفاوت مارادونا و مسی از نگاه منوتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author