در مسایل کلی با کاظمی به توافق رسیدیم/ عباسی: برای احوالپرسی هم به مظلومی زنگ نزدم

در مسایل کلی با کاظمی به توافق رسیدیم/ عباسی: برای احوالپرسی هم به مظلومی زنگ نزدم
مدیرعامل سیاه جامگان می گوید تاکنون هیچ صحبتی با پرویز مظلومی برای سرمربی گیری این تیم نداشته است و احتمالا در این هفته قرارداد جدید با فرهاد کاظمی را منعقد خواهد کرد.

در مسایل کلی با کاظمی به توافق رسیدیم/ عباسی: برای احوالپرسی هم به مظلومی زنگ نزدم

مدیرعامل سیاه جامگان می گوید تاکنون هیچ صحبتی با پرویز مظلومی برای سرمربی گیری این تیم نداشته است و احتمالا در این هفته قرارداد جدید با فرهاد کاظمی را منعقد خواهد کرد.
در مسایل کلی با کاظمی به توافق رسیدیم/ عباسی: برای احوالپرسی هم به مظلومی زنگ نزدم

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author