در صورت پیروزی برابر استقلال/ شهردار مشهد دست به جیب می‌شود

در صورت پیروزی برابر استقلال/ شهردار مشهد دست به جیب می‌شود
در صورت پیروزی تیم سیاه جامگان در برابر استقلال تهران، عوامل این پیداش می گیرند.

در صورت پیروزی برابر استقلال/ شهردار مشهد دست به جیب می‌شود

در صورت پیروزی تیم سیاه جامگان در برابر استقلال تهران، عوامل این پیداش می گیرند.
در صورت پیروزی برابر استقلال/ شهردار مشهد دست به جیب می‌شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author