در دیداری‌ دوستانه/ استقلال به مصاف راه‌آهن می‌رود

در دیداری‌ دوستانه/ استقلال به مصاف راه‌آهن می‌رود
شاگردان منصوریان شنبه آینده در دیداری دوستانه و تدارکاتی به مصاف راه آهن خواهند رفت.

در دیداری‌ دوستانه/ استقلال به مصاف راه‌آهن می‌رود

شاگردان منصوریان شنبه آینده در دیداری دوستانه و تدارکاتی به مصاف راه آهن خواهند رفت.
در دیداری‌ دوستانه/ استقلال به مصاف راه‌آهن می‌رود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author