در دومین مراسم تقدیر؛/ سفرهای ادامه دار تجلیل از المپیکی ها

در دومین مراسم تقدیر؛/ سفرهای ادامه دار تجلیل از المپیکی ها
تبریز به عنوان دومین شهر میزبان از تقدیر المپیکی ها امروز پذیرای کیانوش رستمی و مجتبی عابدینی بود.

در دومین مراسم تقدیر؛/ سفرهای ادامه دار تجلیل از المپیکی ها

تبریز به عنوان دومین شهر میزبان از تقدیر المپیکی ها امروز پذیرای کیانوش رستمی و مجتبی عابدینی بود.
در دومین مراسم تقدیر؛/ سفرهای ادامه دار تجلیل از المپیکی ها

label, , , , , , , , , , , ,

About the author