در تیم ملی برای کدام بازیکنان بسته است ؟

در تیم ملی برای کدام بازیکنان بسته است ؟
سرمربی تیم ملی برای انتخاب 19 بازیکن خود در فهرست جدید تیم ملی چشم بر بازیکنان آماده لیگ برتر بست.

در تیم ملی برای کدام بازیکنان بسته است ؟

سرمربی تیم ملی برای انتخاب 19 بازیکن خود در فهرست جدید تیم ملی چشم بر بازیکنان آماده لیگ برتر بست.
در تیم ملی برای کدام بازیکنان بسته است ؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author