در تمرینات هم تحت‌تاثیر خداحافظی محرم بودیم؛/ علی‌محمدی: محکوم به بردن بودیم

در تمرینات هم تحت‌تاثیر خداحافظی محرم بودیم؛/ علی‌محمدی: محکوم به بردن بودیم
جلال علی محمدی هافبک تیم سپاهان می گوید که  گلی که به ثمر رسانده، نتیجه زحمات سایر بازیکنان بوده است.

در تمرینات هم تحت‌تاثیر خداحافظی محرم بودیم؛/ علی‌محمدی: محکوم به بردن بودیم

جلال علی محمدی هافبک تیم سپاهان می گوید که  گلی که به ثمر رسانده، نتیجه زحمات سایر بازیکنان بوده است.
در تمرینات هم تحت‌تاثیر خداحافظی محرم بودیم؛/ علی‌محمدی: محکوم به بردن بودیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author