در تمرینات جاده‌ای/ سانحه برای ملی پوش دوچرخه سواری

در تمرینات جاده‌ای/ سانحه برای ملی پوش دوچرخه سواری
ملی پوش دوچرخه سواری کشورمان در حین تمرین در جاده‌های کرمان دچار سانحه شد.

در تمرینات جاده‌ای/ سانحه برای ملی پوش دوچرخه سواری

ملی پوش دوچرخه سواری کشورمان در حین تمرین در جاده‌های کرمان دچار سانحه شد.
در تمرینات جاده‌ای/ سانحه برای ملی پوش دوچرخه سواری

دانلود فیلم خارجی

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author