در بحث امحاء، اولویت با کالاهای فرهنگی

در بحث امحاء، اولویت با کالاهای فرهنگی
دادستان عمومی و انقلاب تهران با انتقاد از نحوه حضور برخی نمایندگان دستگاه ها در جلسات مبارزه با قاچاق، ‌از مراجع ذیربط خواست اقلام مکشوفه قاچاق را گزارش کنند تا در خصوص امحاء آنها اتخاذ تصمیم شود.
۱۰:۲۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


در بحث امحاء، اولویت با کالاهای فرهنگی

دادستان عمومی و انقلاب تهران با انتقاد از نحوه حضور برخی نمایندگان دستگاه ها در جلسات مبارزه با قاچاق، ‌از مراجع ذیربط خواست اقلام مکشوفه قاچاق را گزارش کنند تا در خصوص امحاء آنها اتخاذ تصمیم شود.
۱۰:۲۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


در بحث امحاء، اولویت با کالاهای فرهنگی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author