در انتظار خلق شگفتی‌های دیگر

در انتظار خلق شگفتی‌های دیگر
مسابقات جام حذفی بار دیگر در روزهای آتی از سر گرفته خواهد شد و با پایان یافتن مسابقات تیم ملی، ذهن فوتبال ایران را به سوی خود معطوف خواهد کرد.

در انتظار خلق شگفتی‌های دیگر

مسابقات جام حذفی بار دیگر در روزهای آتی از سر گرفته خواهد شد و با پایان یافتن مسابقات تیم ملی، ذهن فوتبال ایران را به سوی خود معطوف خواهد کرد.
در انتظار خلق شگفتی‌های دیگر

ارتقا اندروید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author