در انتظار استقبال گسترده از بانوی طلسم شکن ایران/ کیمیاگر تکواندو بامداد جمعه در تهران

در انتظار استقبال گسترده از بانوی طلسم شکن ایران/ کیمیاگر تکواندو بامداد جمعه در تهران
نخستین بانوی مدال آور ایران در رقابت های المپیک بامداد جمعه وارد تهران می شود.

در انتظار استقبال گسترده از بانوی طلسم شکن ایران/ کیمیاگر تکواندو بامداد جمعه در تهران

نخستین بانوی مدال آور ایران در رقابت های المپیک بامداد جمعه وارد تهران می شود.
در انتظار استقبال گسترده از بانوی طلسم شکن ایران/ کیمیاگر تکواندو بامداد جمعه در تهران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author