در اصفهان آرامش دارم؛/ حاج‌صفی: علیرغم پیشنهادات بالاتر به سپاهان آمدم

در اصفهان آرامش دارم؛/ حاج‌صفی: علیرغم پیشنهادات بالاتر به سپاهان آمدم
احسان حاج صفی پس از نهایی شدن قراردادش با سپاهان از علاقه خود برای بازی در این تیم  گفت.

در اصفهان آرامش دارم؛/ حاج‌صفی: علیرغم پیشنهادات بالاتر به سپاهان آمدم

احسان حاج صفی پس از نهایی شدن قراردادش با سپاهان از علاقه خود برای بازی در این تیم  گفت.
در اصفهان آرامش دارم؛/ حاج‌صفی: علیرغم پیشنهادات بالاتر به سپاهان آمدم

مجله اتومبیل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author