درگیری 2 آتشه‌های والنسیا با ستاره‌های بارسا(عکس)

درگیری 2 آتشه‌های والنسیا با ستاره‌های بارسا(عکس)
گل دقیقه 94 مسی که از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید و حکم پیروزی 3-2 بارسا بر والنسیا را امضا کرد، به مذاق هواداران دو آتشه والنسیا که پشت دروازه مستقر بودند خوش نیامد.

درگیری 2 آتشه‌های والنسیا با ستاره‌های بارسا(عکس)

گل دقیقه 94 مسی که از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید و حکم پیروزی 3-2 بارسا بر والنسیا را امضا کرد، به مذاق هواداران دو آتشه والنسیا که پشت دروازه مستقر بودند خوش نیامد.
درگیری 2 آتشه‌های والنسیا با ستاره‌های بارسا(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author