درویش: هیچ مربی بازیکن خوبش را به رفیقش نمی‌دهد/ تکذیب توافق برانکو و فرکی روی ترابی

درویش: هیچ مربی بازیکن خوبش را به رفیقش نمی‌دهد/ تکذیب توافق برانکو و فرکی روی ترابی
مدیرعامل باشگاه سایپای تهران توافق حسین فرکی با برانکو ایوانکوویچ بر سر مهدی ترابی را تکذیب کرد.

درویش: هیچ مربی بازیکن خوبش را به رفیقش نمی‌دهد/ تکذیب توافق برانکو و فرکی روی ترابی

مدیرعامل باشگاه سایپای تهران توافق حسین فرکی با برانکو ایوانکوویچ بر سر مهدی ترابی را تکذیب کرد.
درویش: هیچ مربی بازیکن خوبش را به رفیقش نمی‌دهد/ تکذیب توافق برانکو و فرکی روی ترابی

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author