دروازه‌بان بانوان آمریکا 6 ماه محروم شد

دروازه‌بان بانوان آمریکا 6 ماه محروم شد
هوپ سولو،‌دروازه بان تیم ملی بانوان آمریکا به دلیل صحبت‌های جنجالی اش پس از دیدار با سوئد، 6 ماه از همراهی تیم ملی آمریکا محروم شد.

دروازه‌بان بانوان آمریکا 6 ماه محروم شد

هوپ سولو،‌دروازه بان تیم ملی بانوان آمریکا به دلیل صحبت‌های جنجالی اش پس از دیدار با سوئد، 6 ماه از همراهی تیم ملی آمریکا محروم شد.
دروازه‌بان بانوان آمریکا 6 ماه محروم شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author