دردسرهای سبک و سنگین محمد بنا!

دردسرهای سبک و سنگین محمد بنا!
ناکامی دو فرنگی کار باسابقه ایران در مسابقات گزینشی المپیک در قزاقستان که در کمال ناباوری سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی به‌دست آمد، دردسرهایی را برای محمد بنا به وجود آورده است.

دردسرهای سبک و سنگین محمد بنا!

ناکامی دو فرنگی کار باسابقه ایران در مسابقات گزینشی المپیک در قزاقستان که در کمال ناباوری سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی به‌دست آمد، دردسرهایی را برای محمد بنا به وجود آورده است.
دردسرهای سبک و سنگین محمد بنا!

اس ام اس جدید

ابزار رسانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author