درخواست یونایتدی ها از باشگاه برای حذف پست تویئتر

درخواست یونایتدی ها از باشگاه برای حذف پست تویئتر
یکی از بهترین پیروزی های منچستریونایتد در دهه ی اخیر، پیروزی 8-2 آنها مقابل آرسنال بود ولی هواداران یونایتد واکنش منفی نسبت به کنایه اخیر باشگاه به آن دیدار داشتند.

درخواست یونایتدی ها از باشگاه برای حذف پست تویئتر

یکی از بهترین پیروزی های منچستریونایتد در دهه ی اخیر، پیروزی 8-2 آنها مقابل آرسنال بود ولی هواداران یونایتد واکنش منفی نسبت به کنایه اخیر باشگاه به آن دیدار داشتند.
درخواست یونایتدی ها از باشگاه برای حذف پست تویئتر

دانلود مستقیم تانگو جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author