درخواست کی روش از فدراسیون/ بازی با قطر را در تبریز برگزار کنید

درخواست کی روش از فدراسیون/ بازی با قطر را در تبریز برگزار کنید
کارلوس کی روش از مسئولان فدراسیون فوتبال خواست که بازی با قطر را در تبریز برگزار کنند.

درخواست کی روش از فدراسیون/ بازی با قطر را در تبریز برگزار کنید

کارلوس کی روش از مسئولان فدراسیون فوتبال خواست که بازی با قطر را در تبریز برگزار کنند.
درخواست کی روش از فدراسیون/ بازی با قطر را در تبریز برگزار کنید

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author