درخواست علی پروین از مردم/ برای سلامتی پسر غلامپور دعا کنید

درخواست علی پروین از مردم/ برای سلامتی پسر غلامپور دعا کنید
علی پروین از مردم خواست که برای سلامتی پسر بهزاد غلامپور دعا کنند.

درخواست علی پروین از مردم/ برای سلامتی پسر غلامپور دعا کنید

علی پروین از مردم خواست که برای سلامتی پسر بهزاد غلامپور دعا کنند.
درخواست علی پروین از مردم/ برای سلامتی پسر غلامپور دعا کنید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author