درخواست سرمربی استقلال خوزستان از هواداران تیمش/ به منصوریان فحاشی نکنید

درخواست سرمربی استقلال خوزستان از هواداران تیمش/ به منصوریان فحاشی نکنید
سرمربی استقلال خوزستان گفت: از هواداران تیم خواهش می‌کنم در دیدار با استقلال تهران به آرامش بازی کمک کرده و تنها به تشویق تیم‌شان بپردازند.

درخواست سرمربی استقلال خوزستان از هواداران تیمش/ به منصوریان فحاشی نکنید

سرمربی استقلال خوزستان گفت: از هواداران تیم خواهش می‌کنم در دیدار با استقلال تهران به آرامش بازی کمک کرده و تنها به تشویق تیم‌شان بپردازند.
درخواست سرمربی استقلال خوزستان از هواداران تیمش/ به منصوریان فحاشی نکنید

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author