درخواست دبیرکل سازمان ملل برای کاهش جذابیت سیگار

درخواست دبیرکل سازمان ملل برای کاهش جذابیت سیگار
دبیرکل سازمان ملل به مناسبت « روز جهانی بدون دخانیات »، استفاده از بسته بندی‌های ساده را برای کاهش جذابیت سیگار خواستار شد.
۱۵:۵۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


درخواست دبیرکل سازمان ملل برای کاهش جذابیت سیگار

دبیرکل سازمان ملل به مناسبت « روز جهانی بدون دخانیات »، استفاده از بسته بندی‌های ساده را برای کاهش جذابیت سیگار خواستار شد.
۱۵:۵۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


درخواست دبیرکل سازمان ملل برای کاهش جذابیت سیگار

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author