درخواست خانواده مرحوم پورحیدری از آبی‌ها / روز جمعه سیاه نپوشید

درخواست خانواده مرحوم پورحیدری از آبی‌ها / روز جمعه سیاه نپوشید
استقلالی‌ها قصد داشتند روز جمعه در جام حذفی با لباس سیاه به میدان بروند.

درخواست خانواده مرحوم پورحیدری از آبی‌ها / روز جمعه سیاه نپوشید

استقلالی‌ها قصد داشتند روز جمعه در جام حذفی با لباس سیاه به میدان بروند.
درخواست خانواده مرحوم پورحیدری از آبی‌ها / روز جمعه سیاه نپوشید

نصب بیتالک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author