درخواست تراکتور برای تمدید قرارداد رفیعی

درخواست تراکتور برای تمدید قرارداد رفیعی
باشگاه تراکتورسازی رسما خواهان تمدید قرارداد هافبک تیم خود شد.

درخواست تراکتور برای تمدید قرارداد رفیعی

باشگاه تراکتورسازی رسما خواهان تمدید قرارداد هافبک تیم خود شد.
درخواست تراکتور برای تمدید قرارداد رفیعی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author