درخواست بختیاری‌زاده از کارشناسان داوری

درخواست بختیاری‌زاده از کارشناسان داوری
سرمربی نفت مسجد سلیمان از کمیته داوران فدراسیون فوتبال درخواست کرده تا صحنه‌ی خاصی از دیدار تیمش برابر سپیدرود رشت را تماشا کنند.

درخواست بختیاری‌زاده از کارشناسان داوری

سرمربی نفت مسجد سلیمان از کمیته داوران فدراسیون فوتبال درخواست کرده تا صحنه‌ی خاصی از دیدار تیمش برابر سپیدرود رشت را تماشا کنند.
درخواست بختیاری‌زاده از کارشناسان داوری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author